A mai Telihold érdekessége többek között az is, hogy 165°-os, úgynevezett Quindecile nyilak is érintik, méghozzá nyíl forma konfigurációkat létrehozva. A két db 165°-os fényszöget 30˙-os karma fényszög zárja be, ezzel háromszöget, azaz nyilat alkotva, amelyből három is felbukkant a jelen tér-idő pillanatában, ebből kettő a Holdhoz vetül. A nyilak mindig egy kiemelt témára mutatnak, amelyek sokszor sorsmutatók is egyben (Arrows of Fate). Azok a konfigurációk, amelyek egyenlőszárú, tükörszimmetrikus háromszögképet alkotnak a sors lényeges kérdéseire és témaköreire hívják fel a figyelmet. A háromszögnek mindig a csúcsa az apex égitest, ott van a megoldókulcs, azon az életterületen kell oldani a feszültséget és kivitelezni a cselekvéskényszert. A 165°, azaz a Quindecile fényszög a csőlátás, az erős fókuszálás, a kényszeresség, a rögeszme, a megszállottság fényszöge. A nagyon sikeres emberek képletében mindig van néhány 165 fokos kapcsolódás, mivel ez az kényszeres maximalista energia kell ahhoz, hogy valamiről le tudjon mondani annak érdekében, hogy célt érjen. Például egy élsportoló lemond a szabad idejéről, az édességekről, szigorú életritmust követ, mert első akar lenni a versenyen, vagy egy kutató orvos, aki az egész életét rászánja egy kutatási területre. A mostani tér-idő pillanat szintén hozott párat ebből, ráadásul Telihold és a tízmilliószoros nap idejére. Érdemes elgondolkodni, hogy milyen életterületünkön aktiválódik ez az égi állás és, hogy a Hold-Mars okozta érzelmi töltetű cselekvéskényszert milyen jövőbeli célunk érdekében tudjuk felhasználni. A Nap és a Hold most megvilágítja egymást, tehát a tudat és az ösztön egymás által illuminálódik. Tudatosan kell cselekedni, amiből nem hiányozhat az intuíció, a lélek elégedettsége sem. Az értelem és az érzelem (Ikrek Nap – Nyilas Hold) ütközik, ugyanakkor nem győzhet egyik sem, mert egyenrangú felekként vannak most a térben. Mindkettő fontos és főszerepet kapott ebben a játszmában.

A Quindecile nyilak jelenleg a Nyilas Hold, a Rák Mars és a Bak Plútó-Astrea-Juno együttállással, valamint a Mars-Merkúr-Hold (ez már távolodó konfiguráció) jönnek létre. Az érzelmi töltetű cselekvési energia, azaz a Mars az egyik nyílhegy csúcsa, ahol a lélek kívánságát, lelki átalakulással, karma töréssel és sorsváltoztatással lehet ötvözni. A 30 fokos szemi-szextil fényszög a tűz és föld jegyekben jön létre, ezért nevelő hatásról beszélünk, mivel a két szomszédos jegy, eltérő polaritással, az egymásra adott válaszreakcióként hat egymásra. Itt a karmikus témát racionálisan átgondolva, lelkileg transzformálódva tudjuk csak megoldani.

A másik Quindecile nyílban a Rák Mars és az Ikrek Merkúr a víz és a levegő elem által szintén a nevelő hatást képviselik, itt a Nyilas Hold tüze hozza el a megoldást. Optimista, jövőorientált hozzáállással kell a cselekedeteinket tudatosan koordinálni.

A jelen pillanat harmadik Quindecile nyila a Halak Chiron, a Kos Uránusz és a Mérleg Jupiter között jött létre, amelyben a tűz-víz energia segítő szerepet tölt be, mivel mindkettő intuitív, kreatív, irracionális elem. A lelki sebek hirtelen, váratlanul és szokatlan mértékben törhetnek a felszínre, robbanásszerű megvilágosodással, megértéssel, amelyet a Jupiter bölcsességével és optimizmusával kell megoldanunk magunkban. A Mérleg tárgyilagossága segíti a lelki sebeink megértését és feldolgozását. Mindezt a kényszeresség fényszöge azzal fűszerezi, hogy ha akarnánk sem tudnánk nem szembenézni ezekkel a lelki folyamatokkal. Meg kell állni egy pillanatra és megvizsgálni, hogy honnan erednek az érzelmi jellegű sebek, és hogyan tudjuk azokat meggyógyítani. Ha még nem léptél túl valamin, akkor most erős fókuszáltsággal alaposan meg tudod vizsgálni magad és az élethelyzeted.

Érdemes kihasználni a mai tízmilliószoros nap teremtőerejét, a Telihold energiáját, kívánni nagyokat és érdemben cselekedni a jelenben.

Cs.Melinda

MegosztásShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page