A siker jelölői a horoszkópban

palmafaElső körben fontos megfogalmazni, hogy kinek mit jelent a siker, mivel a siker fogalma a céloktól, és a kiindulási pontoktól is függ. Teljesen mást fog jelenteni a siker egy civilizáció nélküli afrikai törzsben élő személynek, egy szegénységben, de nagyobb városhoz közel élő embernek, vagy egy Los Angelesben élő luxus körülmények közé született léleknek. Az afrikainak sikeres napja volt, ha talált élelmet, vizet, gyógynövényeket, és nem ette meg egy oroszlán. A szegénységben élőnek már sokkal több a választása, mint az afrikainak. Járhat iskolába (többnyire), és ha nehézségekkel is jár, de van esélye kitörni abból a környezetből (gondoljunk a tehetségkutató műsorok nyerteseire), ahol él. Elköltözhet, munkát vállalhat, tanulhat, – ha akar. Számára óriási sikert jelent már az is, ha van kitanult szakmája, vagy a gyermekének felnőttként jobb élete lesz, mint neki volt gyerekként. És mi a helyzet a Los Angelesi elkényeztetett tinikkel, akik már 14 évesen plasztikáztatják magukat, inasuk van, és a szüleikkel alig találkoznak? Náluk miféle sikerre lehet számítani? Véleményem szerint ott az a siker, ha az illető képes megtartani a lelki egyensúlyát a luxusélet „elmetorzító” hatásai közepette is.

Müller Péter a Ji-King Jóskönyvében azt mondja:

„Az ember sokkal jobban megismeri önmagát a „menő”, sikeres, mint a sikertelen korszakaiban, mert ilyenkor az addig rejtett jó és rossz tulajdonságok a felszínre kerülnek. Akiben hatalomvágy bujkált, az ilyenkor meghülyül a hatalomtól, az egoista pedig jó lapjárás esetén hajlamos lesz minden sikerét önmagának betudni. A sikerben minden ember lelepleződik – jó esetben önmaga előtt is. Közhely, hogy a „hatalomtól mindenki meghülyül”. Így van ez más kísértéssel is: jó lapjárás idején az ego is felpuffad, s hajlamos minden sikerét saját varázshatalmának betudni.

Azért soroltam fel ennyire szélsőséges példákat, hogy jobban megértsük a horoszkópban rejlő képlékenységet. A képlékenységen azt értem, hogy a horoszkóp nem mutatja (egyelőre még nem látjuk) a személy nemét, nemzetiségét, genetikai adottságait, műveltségét, neveltetését, tudatossági szintjét és lélekfejlődésének ütemét, noha ezek az elemek is az életterv szoros részei.

Ha abból indulunk ki, hogy jelenlegi életünk, és fizikai testünk megnyilvánulása múltbéli tetteink következménye, akkor azonnal megértjük, hogy semmi sem történik véletlenül az életünkben. A lélek az inkarnálódást megelőzően égi segítőivel elkészíti az élettervét aszerint, hogy milyen célokat szeretne elérni a következő földi élete során. Általában belefűződnek a karmikus hozadékok (holdcsomópontok), a befejezetlen ügyek (R bolygók), a jellemerősítő megpróbáltatások (Szaturnusz a karma ura), egy adott állatövi jegy tulajdonságainak a lehető legmagasabb szintű integrálása (Nap), és ezen is túl vannak a legmagasabb szellemi célok, amelyek a nagy szellemi EGY-séghez való visszatalálást segítik (MC).

A horoszkópot nézegetve nem tudhatjuk, hogy ki hol tart éppen a lélekfejlődésben, és milyen gyorsan halad az élet „leckéivel”. Az egyik ember, egy fejlettebb lélek, akár egy emberöltő alatt is teljesíthet annyit, míg mások több élet alatt. Az önként bevállalt, tanító jellegű, általában terhekkel teli élet gyakran nagyon sokat lendít a lélek fejlődésén. Vannak viszont olyan földi életek is, amelyekben nagyon lassan, csekély mértékben képes előrehaladni a lélek. Sőt, olyan eset is előfordulhat, hogy megtorpan a lélekfejlődés, és a lélek több életen keresztül fut neki ugyanannak a feladatnak (azonos jegyű Nap és AC). A leszületés lehetőségeinek száma végtelen, viszont addig nem mehetünk tovább a következő szintre, amíg meg nem oldottunk egy adott jellemproblémát.

Mindenkinek más feladat jelent nehézséget, és más feladatokkal születik le földi életébe, ami még akkor is igaznak mondható, ha két személy ugyanazon a helyen, napon, és percben születtek. Még ikrek esetében sem biztos, hogy egyformán fogják megélni és integrálni a tapasztalásokat. Másrészt ugyanazzal a bolygóállással, mondjuk domináns vénuszi energiákkal, az egyik ember lehet sikeres énekes-művész, de lehet kiváló mezőgazdasági szakember is. Nem tudhatjuk miként fognak érvényesülni ugyanazok az energiák.

Ami az anyagi sikereket illeti a horoszkópban, nem elég csupán egy-két elemet vizsgálni. Az anyagiakhoz való hozzáállásunkról, és a hozott tehetségeinkről ugyan a 2. ház jegye, a benne állók bolygók, az azokat érő fényszögek, és a 2. ház urának a helyzete ad információt, de a sikerhez vezető úton ez mind önmagában, nem biztos, hogy elég lesz. A látványosabb anyagi sikerekhez további személyiségjellemzők is szükségesek, úgy mint: önmenedzselési képesség, üzleti érzék, ráérzés, akaratérvényesítés, némileg agresszív fellépés, határozottság, eltökéltség, szorgalom, kitartás, céltudatosság, bátorság, kockázatvállalás és extra erős motiváció (Merkúr, Vénusz, Mars, Nap, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz – tehát a képlet egésze számít itt is). Erős önmenedzselési képességekkel lehet valaki a világ leggazdagabb és leggátlástalanabb embere, mint pl. John D.Rockefeller, extravagáns gondolkodással lehet Albert Einstein, de a kellő bátorság, és az önvállalás hiányából fakadóan lehet valaki otthon ücsörgő, társadalom peremén élő zseni is, akinek a tehetségéről soha sem fog tudni, mert nem képes önmagát előtérbe tolni. Az átütő anyagi sikereket a legtöbbször nem egyedül érik el az emberek, hanem összefognak, társulnak. A sportolók, a művészek menedzsereket fogadnak fel, hiszen mindenki másban jó. Ritka az olyan művész vagy tehetség, akiben megvan az az agresszív magatartás, ami a „nyomuláshoz” kell, de számos olyan eset is van, amikor valaki csak a rámenősségben jó, és ebből profitál. Gondoljunk csak Steve Jobs-ra. Neki „csak” egy ötlete volt, a kivitelezéshez mások munkájára volt szüksége. Egyedül nem tudta volna megvalósítani. Ő abban volt tehetséges, hogy az ötletét menedzselni tudta, de az elképzeléseket már másoknak kellett életre kelteniük. Tehát a legtöbb sikeresség mögött csapatmunka áll. (Az már más kérdés, hogy a “csapattagok” milyen szinten használják ki egymást…)

Egyéb vizsgálandó területek a horoszkópban a sikerrel kapcsolatban:

  • 8.ház, mint mások pénze, befektetések, örökség, a benne álló bolygók, és a 8. ház urának helyzete a képletben.
  • MC jegye, MC-hez a legközelebb álló bolygó, és MC urának a vizsgálata.
  • X. ház bolygói és azok fényszögei.
  • Hírnév, sikeresség: MC és VII. ház, vagy az 5. ház kapcsolata. (Sok színész képletében az MC ura az 5. házban áll.), MC ura a 9.ben, vagy X.ben, Nap vagy születési uralkodó a X.ben, MC ura fix jegyben tartós sikerekre utalhat.

A horoszkópnak mindig az egészét kell vizsgálni, mivel egy elem vizsgálata kevés a végkövetkeztetés levonásához. A siker, fogalmazzuk bárhogyan is, már a születésünkkel létrejött, hiszen megfogantunk, megszülettünk, és életben maradtunk. Ennél nagyobb siker már csak az lehet, ha képesek vagyunk boldogok lenni, örömmel és szeretettel létezni az Univerzumban. Semmi más nem számít. Az igazi siker csak a szellemiség sikeréből fakadhat.


MegosztásShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page