Eris, mint égitest

 

Törpebolygók – www.spaceplace.nasa.gov

A karma asztrológia egyik legfőbb ismérve, hogy olyan égitestekkel is dolgozik, amelyeket a hagyományos asztrológiai értelmezés figyelmen kívül szokott hagyni, mivel az újonnan felfedezett égitestekkel nem igazán tud mit kezdeni az információ- és a tapasztalathiány miatt. Pedig minél több részletet vagy kódot fejtünk meg egy horoszkópból, annál árnyaltabb lesz a kép, és annál mélyebbre áshatunk a személyiség- és a karmikus múlt feltárása során. Szintén fontos tényező, hogy ami egyszer nevet kapott, abban a pillanatban sorsot és értelmezést is kapott. A modernkorban elnevezett égitestek ugyanúgy a Naprendszer részei, tehát értelmetlen lenne ignorálni azokat, hiszen mindig is ott voltak, csak az emberi tudás/tudat volt kevés ahhoz, hogy észrevegyen távolabbi, de nagyon is létező objektumokat.

Mindig minden információ akkor érkezik az életünkbe, amikor készen állunk arra, hogy meglássuk és befogadjuk azokat.

Amikor 2005-ben felfedezték az Eris nevű törpebolygót, óriási port kavart a hír, hogy megtalálták a Naprendszer 10. bolygóját (amelyet valójában már 2003-ban is észrevettek, és első körben a Xena nevet kapta), de volt egy kis bökkenő a besorolásával. Az Eris méretben és tömegben is nagyobb, mint a Plútó, ezért bolygónak kell titulálják, hiszen a Plútó akkor még bolygóként szerepelt a hivatalos listákban. Igenám, de rájöttek, hogy a Plútón túl még rengeteg felfedezésre váró égitest létezhet, amelyek, ha mind nagyobbak a Plútónál, mindegyik meg kell kapja a bolygó minősítést. Ebben az esetben viszont már kezelhetetlen mennyiségű bolygóval kellene számolni a Naprendszerben, ami viszont nem lehet megoldás. Ezért azt találták ki, hogy a Plútót 2006-ban a Nemzetközi Csillagászati Unió lefokozta törpebolygóvá / plutoidává, és ugyanezt a besorolást kapta a Ceres, a Haumea és a Makemake égitestek is.

https://www.nasa.gov/subject/3151/kuiper-belt/

A Naprendszer külső peremén, a Kuiper-öv környékén és az azontúl keringő égitesteket TNO-nak is szokták nevezni, azaz Neptunuszon Túli Égitesteknek. A karma asztrológia a Kuiper-övben található égitesteket kentauroknak nevezi, amelyek a szimbolikus értelmezés szerint a lelki sebeinkről adnak felvilágosítást. A kentaurok érdekessége, hogy pályasíkjuk jelentősen eltér a többi naprendszerbeli égitestétől, mivel egy rendkívül elnyújtott, ellipszis alakú pályán keringenek, belelógva más bolygók pályasíkjába, a keringési síkok még az Ekliptikától is elhajolnak. Tehát nincs önálló territóriumuk, ezért az asztrológusok már rég tudták, hogy ezek az égitestek a Kuiper-öv környékén bizony nem bolygók, hanem törpebolygók.

A karma asztrológia kb. 40-50 kentaurral dolgozik, ami az áthidalás, az összekötés, a dimenzióugrás szimbolikus értelmezését teszi lehetővé a képletfejtés során. A kentaurok összekötik a teret és az időt, az előző inkarnációt a jelenlegivel, valamint feltárják a karmikus sebek jellegét.

Szóval az Eris az a szereplője az asztrológiának, aki borította a korábbi rendszert, aki miatt lefokozták a Plútót, és aki átmeneti káoszt okozott a csillagászoknál. Az Eris keringési ideje 557 év, a jelen korban élők horoszkópjában a Kos jegyében állt a születéskor, mivel az elnyújtott keringési pálya miatt nagyon sokáig tartózkodik egy-egy jegyben (1925-től 2045-ig halad a Kos jegyében). Nevét nem véletlenül kapta Erisz istennőről.

 

Erisz – a káosz, a békétlenség és a viszály istennője, avagy a szarkeverés nagymestere

 

Az ókori görög mitológiában Erisz a viszálykodás és a békétlenség démonikus istennője volt, aki akkor érezte jól magát, ha megbontotta a rendet és a békét. Erisz római megfelelője: Discordia, pontos ellentétpárja Harmonia istennőnek (Árész és Aphrodité lánya). Erisz nagy szövetségese Árész, a hadisten (Mars) volt, aki a harc, a háború és a győzelem megszállottjaként kereste az alkalmat a küzdelemre. A hadistennek kellett valaki, aki segített viszályt szítani és konfliktust generálni, amik aztán persze háborúkhoz vezettek.

 

Az egyik legismertebb története Erisznek a begurított aranyalma és a szépséges istennők esete.

Mivel ahol Erisz megjelent, ott általában megborult a harmónia, ezért érthető módon nem szívesen hívták meg az egyes összejövetelekre. Pont így történt Péleusz király és Thetisz tengeristennő esküvője kapcsán is, Erisznek nem szóltak, nem akarták, hogy ott legyen. Erisz ezen eléggé berágott, nem bírta ki, hogy ne bontsa meg a nyugalmat és a rendet. Fogott egy csillogó aranyalmát, ráírta, hogy „ A legszebbnek”, majd titokban begurította a vacsorázó istennők asztalára és a távolból figyelte a reakciókat. Héra (Juno), Athéné (Minerva) és Aphrodité (Vénusz) mind meg voltak győződve arról, hogy az almát nekik gurította oda valaki. A marakodást nem tudták abbahagyani, mivel a jelenlévő istenek sem tudtak dűlőre jutni, ezért úgy döntöttek, hogy egy halandóra, a trójai Párisz királyfira bízzák a választást. (Egyes írások szerint Zeusz direkt választotta Páriszt, mert előre látta a következményeket, valamint már előre eldöntötte, hogy a görög-trójai háború kitörjön és abban sokan odavesszenek.) Párisz nem igazán akart választani, mert tudta, hogy bárkit is választ, a másik kettő egy életre meggyűlöli őt, istennővel rosszban lenni pedig nem túl kifizetődő. Könyörgött az istennőknek, hogy bárkit is választ, a másik kettő fogadja el a döntést, és ne nehezteljen rá. Az istennők megígérték ezt, de azért próbálkoztak megvesztegetesésel is, ígértek neki kincseket, Ázsiát, bölcsességet, leleményességet…stb., végül Párisz Aphrodité ajánlatát fogadta el: „a világ legszebb földi asszonyát”, azaz Helénát, aki Zeusz és Léda lánya volt, Meneláosz spártai király felesége. A másik két istennő természetesen nem volt beletörődő fair player, Trója pusztulását kívánták, de azonnal. Az események egyébként is erre játszottak, több szálon futó konfliktusok, a Delphoi jóslat, de az első indíttatást mindenképpen ez a viszály hozta meg a trójai háború kitöréséhez. Erisz mesterkedésének eredménye tehát 10 évnyi szenvedés, pusztulás és háborúság lett.

 

Eris a karma asztrológiában

 

Eris a karma asztrológiában a drasztikusan megváltozó külső körülményeket jelöli. Ha karmikus szempontból nézzük, és kiemelkedik a képletben, akkor valószínűsíthető, hogy a szülött korábbi életek során már megélt néhány olyan eseményt, amikor egy külső körülmény pl. természeti katasztrófák: földrengés, vulkán kitörés, vagy háborúk, járványok…stb. hatására drasztikusan megváltozott és összedőlt az addigi élete, ami lelkileg is nagyon megviselte.

Mindenkinek van Eris a képletében, ezért nem árt tudni, hogy az Eris által kijelölt életterületen várható a leginkább olyan esemény, ami drasztikusan megváltoztatja a dolgokat, vagy mi magunk generáljuk a drasztikus felfordulást. Ezt azért pozitívumként is lehet kezelni: ez az az életterület, ahol bizonyosan nem lesz unalmas az életünk. Pozitív értelmezésben az Eris jelöli azt az erőt, ami kimozdít minket a langyos vízből, a dögunalmas tespedésből, mindezt azért, hogy végre változtassunk a sorsunkon.

Jelenleg az Eris az égen az Uránusszal „szövetkezik” a Kos jegyében, ami méginkább a hirtelenséget, a meggondolatlanságot, a semmiből érkező változásokat generálja. Próbáljuk inkább az előnyére fordítani ezeket az energiákat, mintsem, hogy végzetesen leromboljuk a dolgokat, bár a beposhadt életterületen mindenképp törekedjünk a megújulásra vagy a változtatásokra. Ha már mindenképp a harci kedvünk kerekedett bennünk felül, akkor legalább olyan célokért küzdjünk, amikért érdemes, és csak azt pusztítsuk el vagy hagyjuk magunk mögött, ami már tényleg nem volt előrevivő, és valóban csak a felesleges állapotokat hozta.

 

 

 

Szeretettel: Cs. Melinda

 

MegosztásShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page